1

Get Adobe Flash player

    ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກໍລະກົດນີ້, ທ່ານ ພູວຽງ ຫຼ່ຽມມະວົງສາ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ເລຂາຄະນະພັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາຂອງເມືອງ ໄດ້ລົງຊີ້ນໍາ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຖາມຄວາມສຸກທຸກຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ພື້ນທີ່ຕໍ່າ ທີ່ຖືກໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງຄື: ບ້ານແກ້ງຫວດ ມີເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 180 ກວ່າເຮັກຕາ, ມີຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 157 ຄອບຄົວ 186 ຫຼັງຄາເຮືອນ ມີຈໍານວນພົນ 930 ກວ່າຄົນ, ຍິງ 450 ກວ່າຄົນ, ບ້ານທວງເຊ ມີເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 270 ກວ່າເຮັກຕາ, ມີຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 107 ຄອບຄົວ, 122 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີຈໍານວນພົນ 370 ກວ່າຄົນ ຍິງ 170 ກວ່າຄົນ ແລະ ບ້ານຫາດຊາຍຄໍາ ມີເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 140 ກວ່າເຮັກຕາ, ມີຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 47 ຄອບຄົວ 57 ຫຼັງຄາເຮືອນ ມີຈໍານພົນ 600 ກວ່າຄົນ ຍິງ 300 ກວ່າຄົນໃນການລົງໄປຄັ້ງນີ້ ທ່ານກໍ່ໄດ້ນໍ້າເອົານໍ້າດື່ມຈໍານວນໜຶ່ງໄປມອບໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຂາດນໍ້າກິນ ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າເຫັນວ່າຝົນຍັງຕົກ ຫຼື ລະດັບນໍ້າທີ່ຖ້ວມຍັງເພີ່ມຂື້ນກໍ່ຄວນເກັບມ້ຽນສັບສິນໄວ້ບ່ອນສູງ ແລ້ວກໍ່ອອກຫາໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈົ່ງມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ອໜັ້ນຕໍ່ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງພັກ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ ແໜ້ນໜາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.khongxedone.gov.la/index.php?option=com_content&view=article&id=128:%E0%BA%97%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%84%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%88%E0%BB%8D%E0%BA%B2%E0%BA%9E%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%99-%E0%BA%9E%E0%BB%89%E0%BA%AD%E0%BA%A1%E0%BA%94%E0%BB%89%E0%BA%A7%E0%BA%8D%E0%BA%84%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BA%B2%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BB%80%E0%BA%A1%E0%BA%B7%E0%BA%AD%E0%BA%87-%E0%BB%84%E0%BA%94%E0%BB%89%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%8A%E0%BA%B5%E0%BB%89%E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BA%B2-%E0%BA%95%E0%BA%B4%E0%BA%94%E0%BA%95%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%81%E0%BA%A7%E0%BA%94%E0%BA%81%E0%BA%B2-%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%B0-%E0%BA%96%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%84%E0%BA%A7%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%AA%E0%BA%B8%E0%BA%81%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%81%E0%BA%8A%E0%BA%B5%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%94%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%9B%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%A2%E0%BA%B9%E0%BB%88-%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%9E%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BB%E0%BA%99-3-%E0%BA%9A%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%99-%E0%BA%9C%E0%BA%B9%E0%BB%89%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BB%84%E0%BA%AA%E0%BA%A2%E0%BA%B9%E0%BB%88%E0%BA%9E%E0%BA%B7%E0%BB%89%E0%BA%99%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%88%E0%BA%95%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BA%B2-%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%88%E0%BA%96%E0%BA%B7%E0%BA%81%E0%BB%84%E0%BA%9E%E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%96%E0%BB%89%E0%BA%A7%E0%BA%A1%E0%BA%A2%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BB%9C%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BB%9C%E0%BB%88%E0%BA%A7%E0%BA%87&catid=47:%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%84%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%99%E0%BA%B3&Itemid=156#sigProGalleria480cccac53