1

Get Adobe Flash player

ຄະນະນໍາຂອງເມືອງຄົງເຊໂດນພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນລົງພົບປະອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດນີ້ ທ່ານ  ກໍ່າ ແສງມະນີ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຄະນະນໍາຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງຊີ້ນໍາຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຖາມຄວາມສຸກທຸກຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 2 ຈຸດໃຫຍ່ ມີ 7 ບ້ານຄື:

ບ້ານໂອກາດໃຫຍ່, ບ້ານໂອກາດນ້ອຍ, ບ້ານເມືອງເກົ່າ, ບ້ານໜອງບົວ, ບ້ານຝັງຖານໃຫຍ່, ບ້ານຝັງຖານນ້ອຍ ແລະ ບ້ານທ່າບຶງມານ ໃນໂອກາດທີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຖາມຂ່າວໃນເທື່ອນີ້ ກໍ່ໄດ້ນໍ້າດື່ມຈໍານວນໜຶ່ງໄປມອບໃຫ້ຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອເປັນການແບງເບົ່າບັນເທົ່າທຸກໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກນັ້ນແຕ່ລະທ່ານກໍ່ຍັງໄດ້ໂອລົມ ແລະ ເໜັ້ນໜັກໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈົ່ງຮັກສາສຸກຂະພາບໃຫ້ດີ ບໍ່ວ່າຊິເປັນທາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອຕ້ານກັບປະກົດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຕ້ານກັບພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມາກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຈົ່ງມີຄວາມອຸນອ່ຽງທຸນທ່ຽງ ເຊື່ອໜັ້ນຕໍ່ການນໍາ-ນໍາພາຂອງພັກ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ເປັນປຶກແຜນ ແໜ້ນໜາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມກັບຕິດຕາມຮັບຟັງ ການແຈ້ງເຕືອນຂ່າວ ຈາກສະຖານີວິທະຍຸ ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ສື່ຕ່າງໆໃຫ້ທັນຕາມເຫດການ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ ທາງສັບສິນຂອງຄອບຄົວ, ຈາກນັ້ນຕໍ່ມາຂອງວັນດຽວກັນກໍ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງລະຄອນເພັງ, ພະແນການເງິນແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຄັງເງີນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ ກໍ່ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍປະເພດ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ມາມອບໃຫ້ຄະນະນໍາຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ທີ່ຈຸດຮັບເຄື່ອງບ້ານຫ້ວຍເຊົາ ເພື່ອນໍາໄປແຈກຍ້າຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບກັບໄພພິບັດໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຊີວການເປັນຢູ່ດີຂື້ນ.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.khongxedone.gov.la/index.php?option=com_content&view=article&id=129:%E0%BA%84%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BA%B2%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BB%80%E0%BA%A1%E0%BA%B7%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%84%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BB%80%E0%BA%8A%E0%BB%82%E0%BA%94%E0%BA%99%E0%BA%9E%E0%BB%89%E0%BA%AD%E0%BA%A1%E0%BA%94%E0%BB%89%E0%BA%A7%E0%BA%8D%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BA%A1%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BB%E0%BA%99-%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%99-%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%9E%E0%BA%BB%E0%BA%9A%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%AD%E0%BB%8D%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%BB%E0%BA%81%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%87-%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%B0-%E0%BA%9E%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BB%88%E0%BB%84%E0%BA%94%E0%BB%89%E0%BA%AE%E0%BA%B1%E0%BA%9A%E0%BA%9C%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BA%97%E0%BA%BB%E0%BA%9A%E0%BA%88%E0%BA%B2%E0%BA%81%E0%BB%84%E0%BA%9E%E0%BA%9E%E0%BA%B4%E0%BA%9A%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%96%E0%BB%89%E0%BA%A7%E0%BA%A1&catid=47:%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%84%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%99%E0%BA%B3&Itemid=156#sigProGalleria82da3e12e4