1

Get Adobe Flash player

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2018ນຳໂດຍທ່ານ ຄຳສຸກ ແກ້ວວົງສອງ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ມີພະນັກງານຈາກຂະແໜງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັງຢ່າງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານມ່ວງຊຸມ ກຸ່ມແກ້ງຫວດ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ ຫ່າງຈາກທາງເລກທີ 13ເຂົ້າໄປປະມານ 3 km ເຊິ່ງມີນ້ຳຕົກຕາດທີ່ງົດງາມ ແລະ ທຳມະຊາດອັນອຸດົມສົມບູນ ເໝາະແກ່ການໄປຫລິ້ນນ້ຳທີ່ໃສ່ສະອາດຈາກທຳມະຊາດ, ໄປຢ່າງປ່າເບິ່ງນົກ, ໜູ, ເຫັນ, ແລ່ນ, ຫອຍ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ້ງນັ້ນ ທາງເມືອງຈຶ່ງໄດ້ລົງສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.